เทปกาวด้านบน /เทปกาวด้านล่างเป็นอุปกรณ์รับน้ำหนักกระดาษ

เทปกาวด้านบนและเทปกาวด้านล่างใช้หุ้มส่วนประกอบสำหรับการขนส่ง ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิคหลายชั้น ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้า

Top/Bottom Tape for paper carriers

คุณลักษณะ

  • แบบใช้ภายในที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนา
  • เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าโดยอาศัยความแข็งแกร่งของเราในการนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีเยี่ยมของเรา
  • คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
  • คุณสมบัติการลอกที่ดีเยี่ยม

ประโยชน์การใช้งาน

  • เทปสำหรับคลุม

ส่วนประกอบทั่วไป

[เทปกาวด้านบน] 1,000m roll, 8,000m roll      [เทปกาวด้านล่าง] 1,000m roll, 12,000m roll, 18,000m roll, 24,000m roll

ส่วนประกอบทั่วไป