ที่อยู่บริษัท

ที่อยู่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 607ซี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120,

โทรศัพท์ 02-584-1813 ~ 4
โทรสาร 02-584-1815
อีเมล contact@paltech.co.th
ก่อตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2547

แผนที่