02

CARRIER TAPE

เทปกาวด้านบนและเทปกาวด้านล่างใช้หุ้มส่วนประกอบสำหรับการขนส่ง ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิคหลายชั้น ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้า

Features

แบบใช้ภายในที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนา

เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าโดยอาศัยความแข็งแกร่งของเราในการนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีเยี่ยมของเรา

คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม

คุณสมบัติการลอกที่ดีเยี่ยม

Application

เทปสำหรับคลุม

Specification

[ Top tape ] 1,000m roll, 8,000m roll, 24,000m roll

[ Bottom tape ] 1,000m roll, 12,000m roll, 18,000m roll

General construction

[ Top tape ]

Antistatic Polyester

Antistatic Polyethylene

[ Bottom tape ]

Bottom base paper

Antistatic Polyethylene