06

GRASS PREVENTION SHEET

GRASS PREVENTION SHEET’s FEATURES

ทนต่อการฉีกขาด, มีความต้านทานแรงดึงที่สูง

มีความทนทานสูงกว่า 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับพลาสติกคลุมดินไฟเบอร์ยาว แบบไม่ทอ พลาสติกคลุมดินกันวัชพืชแบบสาน BOUSOU SHEET มีความแข็งแรงอย่างมาก เมื่อเทียบกับพลาสติกคลุมดินไฟเบอร์ยาวแบบไม่ทอ ผลิตภัณฑ์ของเรา มีความต้านทานแรงดึงสูงถึง 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับพลาสติกไฟเบอร์ยาวแบบไม่ทอรุ่นท็อปที่ใช้ตามบ้านเรือนต่างๆ อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังลดจุดด้อยในเรื่องความแข็งแกร่ง เมื่อเที่ยบกับพลาสติกชนิดสานในตลาดเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเรา ทออย่างบรรจงเส้นต่อเส้น จึงมีความหนาและแน่นเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับพลาสติกไฟเบอร์ยาวแบบไม่ทอแล้ว จึงมีความแข็งแรงมากกว่า

ระบายนํ้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้นํ้ามากแค่ไหนก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ของเรา ใช้การเคลือบที่สามารถระบายนํ้าออกโดยเฉพาะ แม้มีนํ้าขังอยู่มากแต่ก็สามารถระบายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พลาสติกคลุมดินที่มีประสิทธิภาพระบายนํ้าตํ่า จะไม่สามารถระบายนํ้าออกได้และยังทำให้เกิดนํ้าขังได้ง่ายขึ้นอีก

ภาพหลังพรมนํ้าลงไปได้ประมาณ 1 นาที

มีการเคลือบพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของเรา (KYORYOKU BOUSOU CROSS SHEET PRO)

ไม่มีการเคลือบพิเศษ สินค้าไม่แปรรูป

กันแสงได้สูงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์

พลาสติกคลุมดิน (BOUSOU SHEET) มีคุณสมบัติกันแสงจึ:ควบคุมอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพในการกันแสงสูงถึง 99.9% เมื่อเทียบกับพลาสติกคลุมดินของบริษัทอื่น ตัวพลาสติกคลุมดิน ไม่ได้มีผลทำให้หญ้าเฉา และไม่มีส่วนผสมของสารกำจัดวัชพืช คุณจึงใช้ได้อย่างสบายใจ

วางแผนติดตั้ง

 • ตรวจสอบพื้นที่การติดตั้ง
 • เช็คสภาพแวดล้อม สภาพดิน สภาพลม และพิจารณาวางแผนการติดตั้ง
 • คำนวณปริมาณที่ใช้ และวัสดุอื่นที่จำเป็น
 • เช็คสภาพอากาศและกำหนดวันติดตั้ง
  (เงื่อนไขสภาพอากาศ)
 • อากาศแห้งจะติดตั้งได้ง่าย
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งในเวลาลมแรง ฝนตก หิมะตก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

การเตรียมตัวเบื้องต้น

 • ปรับหน้าดินให้มีความอ่อนและชุ่มชื้น
 • ชี้แจงถึงวิธีการรับมือ (รับมือดินทรุดและนํ้าหลาก)
 • ปรับภูมิทัศน์โดยการถางหญ้า กรณ๊ที่จำเป็นอาจมีการฉีดสารวัชพืชก่อนหน้า

การติดตั้ง

 • นำแผ่นพลาสติกเข้ามาในพื้นที่
 • ติดตั้งแผ่นพลาสติกตามแผนที่วางไว้
 • เมื่อเจอพื้นที่ที่มีความซับซ้อน เราจะติดตั้งส่วนนั้นก่อน และติดตั้งส่วนที่ราบเป็นลำดับถัดไป

ติดตั้งเสร็จแล้ว

 • ตรวจสอบว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่